DAEWOO HC6AA 9 TẤN EURO 4 THÙNG BẠT

XE TẢI DAEWOO HC6AA 9 TẤN THÙNG BẠT được thiết kế theo tiêu chuẩn châu âu mang tính khí động lực học cao.

HOTLINE: 0234 39 39 369

0234 39 39 369